Betty Nansen
Aveny-T
Edison

Bjørnekælderen
Serverer Teatermenu
Fra 17.00 til 20.00

 Kan vi nå at spise inden forstillingen?
Ja bare bare i bestiller Teatermenuen senest en time før forstillingen